zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

 

Wilt u automatisch via e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe agendapunten omtrent zittingen, uitspraken etc. dan kunt u zich hier aanmelden voor de notificatiemailing.

 

Het Tuchtcollege
Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart is per 1 januari 2010 ingesteld en neemt vanaf die datum de tuchtrechtelijke taak van de Raad voor de Scheepvaart over. Het college is gehuisvest in de lokalen van de Raad in de Beurs van Berlage te Amsterdam en de openbare zittingen vinden ook daar plaats.

Wetgeving en Samenstelling Tuchtcollege
Het college functioneert op basis van hoofdzakelijk artikel 55A van de Wet zeevarenden. Het is samengesteld uit een voorzitter, twee plaatsvervangers en 32 (plaatsvervangende) leden. Deze leden hebben of hadden een functie in de maritieme wereld. Onder de knop ‘samenstelling’ vindt u een lijst van de personen die thans deel uitmaken van het college.

Onderworpen aan tuchtrechtspraak in de zeescheepvaart zijn scheepsofficieren (kapiteins, stuurlieden, scheepswerktuigkundigen, maritiem officieren (marof’s) en radio-operatoren) van schepen die onder de Nederlandse vlag varen.

Klaagschrift en Verzoekschrift
Het tuchtcollege behandelt zaken op basis van klachten die door middel van een klaagschrift bij het tuchtcollege kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Of een klager zichzelf terecht als belanghebbende heeft aangemerkt, wordt beoordeeld door het college zelf. Te denken valt aan bijvoorbeeld: bemanningsleden, reders, passagiers en verzekeraars. U kunt een klaagschriftformulier downloaden, inclusief een aparte leidraad voor het invullen daarvan, onder de knop ‘klaagschrift’.

Daarnaast kan de Minster van Infrastructuur en Waterstaat bij het college een zaak aanhangig maken door het indienen van een verzoek.

Goed zeemanschap
Criterium om al dan niet tot het uitspreken van een tuchtmaatregel te komen is of de betreffende scheepsofficier heeft gehandeld (of heeft nagelaten te handelen) in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

Tuchtrechtelijke maatregelen
De volgende tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken: een waarschuwing, een berisping, een geldboete van ten hoogste € 4.500 en de schorsing van de vaarbevoegdheid voor een periode van ten hoogste twee jaar.

Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart
De uitspraken van het tuchtcollege worden geanonimiseerd gepubliceerd op de eigen website www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl. 

Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
De uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart van 1910 tot 2010 kunt u inzien bij het Nationaal Archief

Werkwijze Tuchtcollege
Onder de knop ‘werkwijze’ vindt u een beknopte samenvatting die aangeeft hoe het Tuchtcollege voor de Scheepvaart functioneert. In deze werkwijze wordt u de gelegenheid geboden een document te downloaden om te zien hoe de procedures van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart wettelijk zijn geregeld.

Recente agenda-items:

26 januari 2024

11:00

Zittingen Reggeborg

Op vrijdag 26 januari 2024 worden de volgende zaken behandeld tijdens een zitting van het Tuchtcollege in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Inzake een incident op het Nederlandse schip Reggeborg waarbij tijdens het roosteren van een speenvarken meerdere bemanningsleden onwel werden vanwege koolmonoxidevergiftiging en medisch moesten worden geëvacueerd.

Zitting 2023.V2-Reggeborg
Betrokkene: de kapitein

Zitting 2023.V3-Reggeborg
Betrokkene: de eerste stuurman

Zitting 2023.V6-Reggeborg
Betrokkene: de tweede wtk

Samenstelling Tuchtcollege:
voorzitter: mr. W. van der Velde
leden: R.M. Boeijen en C.R. Tromp
secretaris: mr. K. Bouchla

Mocht u bij deze zitting aanwezig willen zijn, live of via een online verbinding, dan dient u zich tijdig aan te melden bij het secretariaat van het Tuchtcollege. Er is een maximum aan het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten in de zittingszaal. Tijdens de zitting mogen geen opnames gemaakt worden.

25 januari 2024

14:00

Zittingen Reggeborg

Op donderdag 25 januari 2024 worden de volgende zaken behandeld tijdens een zitting van het Tuchtcollege in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Inzake een incident op het Nederlandse schip Reggeborg waarbij tijdens het roosteren van een speenvarken meerdere bemanningsleden onwel werden vanwege koolmonoxidevergiftiging en medisch moesten worden geëvacueerd.

Zitting 2023.V4-Reggeborg
Betrokkene: de tweede stuurman

Zitting 2023.V5-Reggeborg
Betrokkene: de derde stuurman

Samenstelling Tuchtcollege:
voorzitter: mr. W. van der Velde
leden: R.M. Boeijen en C.R. Tromp
secretaris: mr. K. Bouchla

Mocht u bij deze zitting aanwezig willen zijn, live of via een online verbinding, dan dient u zich tijdig aan te melden bij het secretariaat van het Tuchtcollege. Er is een maximum aan het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten in de zittingszaal. Tijdens de zitting mogen geen opnames gemaakt worden.

29 december 2023

 

Publicatie uitspraak 2023.V11-Barney

Uitspraak 2023.V11-Barney (pdf)

Inzake een aanvaring van de shoalbuster Barney met de Schellingwouderbrug in Amsterdam.
Betrokkene: de kapitein


Zie de volledige agenda