zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Klaagschrift


Hier kunt u de volgende documenten downloaden:

klaagschrift (worddocument)

leidraad voor het invullen van het klaagschrift (pdf)

Het klaagschrift kunt u sturen aan:
Tuchtcollege voor de Scheepvaart
t.a.v.: de secretaris
Damrak 387
1012 ZJ AMSTERDAM

Als datum van indiening geldt de datum waarop het klaagschrift op het secretariaat van het tuchtcollege is ontvangen.

U mag het klaagschrift ook per e-mail indienen, maar dan moet het origineel van het klaagschrift (inclusief de bijbehorende stukken) wel op dezelfde dag per post naar het tuchtcollege worden gestuurd of op het postadres van het college worden bezorgd. Gebeurt dit later, dan geldt als datum van indiening de dag waarop het origineel van het klaagschrift op het secretariaat is ontvangen.


e-mail: secretariaat@tuchtcollegevoordescheepvaart.nl