zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Corona Protocol Tuchtcollege 2021

 

Voorafgaand aan een zitting

  • De zaal wordt zo ingericht dat er 1,5 meter tussen de stoelen zit. Met een groot college nemen twee leden aan de tafels aan de zijkanten plaats en worden plexiglas platen geplaatst op de tafels tussen de raadsman en de secretaris en tussen de betrokkene en de inspecteur. Aanwezigen wordt verzocht een mondmasker te dragen. Deze mag verwijderd worden nadat men plaats heeft genomen.
  • In de communicatie naar ILT en betrokkene wordt gevraagd of ze ruim van tevoren aan willen geven wie, anders dan zijzelf, de zitting zullen bijwonen. Dit met oog op het maximaal aantal personen van 15 dat in coronatijd in de zittingszaal past. Dit protocol wordt met de oproeping meegestuurd.
  • Bij het publiceren van de zitting op de website wordt aangegeven dat er een beperkt aantal plaatsen in de zittingszaal beschikbaar is en dat als men de zaak wil bijwonen men tevoren contact moet opnemen met het secretariaat. Dit protocol wordt op de website geplaatst.
  • Afhankelijk van de grootte van het college (5 of 3) en rekening houdend met de secretaris, de inspecteur, één betrokkene en één raadsman bedraagt het aantal bezoekers maximaal 6 respectievelijk 8 personen; het secretariaat houdt dat bij (namen en telefoonnummers).


Dag van de zitting

  • ILT/ betrokkene&raadsman/ bezoekers worden opgevangen door een medewerker van het Tuchtcollege en worden begeleid naar de wachtkamer.
  • Aan alle aanwezigen zal gevraagd worden of zij klachten hebben die lijken op Corona. Bij een bevestigend antwoord of in geval van twijfel zullen zij niet toegelaten worden.
  • In de wachtkamer en zittingszaal zal bij de ingang desinfecterende hand-gel aanwezig zijn.
  • De deur bij de wachtkamer wordt gebruikt als ingang, de deur rechtsachter in de zaal als uitgang.
  • Na de zitting dienen de bezoekers het gebouw meteen te verlaten en niet na te praten. Een medewerker van het Tuchtcollege houdt hier toezicht op.
  • Koffie/thee en schoon servies is in ruime mate aanwezig in de wachtruimte.