zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Het voorkomen van ongevallen en schade > Medische zaken/ alcohol & drugs gebruik

terug naar het overzicht

Multi Purpose General Cargo schip < 3000 gt [1]

Veiligheid van het schip en zijn bemanning vereist sociale veiligheid aan boord. Rederijen moeten voorzien in de mogelijkheid voor bemanningsleden om klachten, zo nodig buiten de kapitein om, te melden bij een vertrouwenspersoon of de Inspectie en moeten de bemanningsleden van deze mogelijkheid op de hoogte stellen, zoals voorgeschreven in Standard A5.1.5 On-board complaint procedures van de Maritime Labour Convention. Het verdient aanbeveling deze klachtenprocedure zichtbaar op te hangen in voor alle bemanningsleden bereikbare plaatsen aan boord.