zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Navigatie > Reisplanning & voorbereiding

terug naar het overzicht

Multi Purpose General Cargo schip < 3000 gt [2]

Het verdient aanbeveling om bekendheid te vergroten met het raadplegen van de pilotgidsen die wereldwijd voor vele gebieden zijn uitgegeven en waarin expliciet wordt gewaarschuwd voor gevaren bij het aanlopen van havens – vgl. de voorschriften genoemd onder 3.2.b t/m d.

Er dient een heldere instructie te zijn dat bij elke reis de instellingen van de ECDIS (i) moeten worden afgesteld op de nieuwe/actuele reis en (ii) moeten worden gecontroleerd.

Multi Purpose General Cargo schip > 3000 gt [1]

Category Zones of Confidence geeft de nauwkeurigheid weer van de hydrografische gegevens op de kaart. De CATZOC tabel toont de positie nauwkeurigheid, diepte nauwkeurigheid en de survey kwaliteit van iedere ZOC- waarde. Een misverstand is dat boeien, boorplatformen en andere obstakels met dezelfde nauwkeurigheid zijn aangegeven als de positie nauwkeurigheid in de ZOC-tabel. De nauwkeurigheid van deze objecten is afhankelijk van de gegevens verstrekt door derden aan de UK Hydrographic Office. Hierin sluipen regelmatig fouten. Een veel voorkomende onnauwkeurigheid is, dat er vergissingen worden gemaakt met graden, minuten, seconden en graden, minuten en tienden van minuten.
Het Tuchtcollege wil erop wijzen dat iedere zeevarende die een positiefout van een boorplatform of ander object constateert, dit kan doorgeven aan de UK Hydrographic Office middels een Hydrographic Note (zie NP 100, er is zelfs een aparte app voor ontwikkeld: de Admiralty H-Note; deze is te downloaden in de IOS en Android App store).

Sleepvaart en supply vaart [1]

Het verdient aanbeveling dat rederijen in hun standaardformulieren voor de reisvoorbereiding in een apart kader vragen over de minimale doorvaarthoogten van bruggen e.d., de actuele airdraft  van het schip en clearance opnemen voor het veilig onderdoor kunnen varen daarvan.

Baggerschip [1]

Ook al maakt het schip dezelfde rondreizen in hetzelfde gebied, dan ontslaat dit de kapitein er niet van om de passage planning en waypoints met inachtneming van veranderingen van de posities van de boeien in het vaargebied met de nodige zorgvuldigheid te controleren en deze gegevens in de reisvoorbereiding waar nodig aan te passen. Dit om te voorkomen dat er routinematig wordt genavigeerd.