zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Navigatie > Gebruik van (elektronische) navigatiemiddelen

terug naar het overzicht

Multi Purpose General Cargo schip > 3000 gt [2]

Het Tuchtcollege adviseert brugteams wanneer het schip is uitgerust met een X-band en S-band gebruik te maken van beide radarsystemen. Door de verschillende eigenschappen van beide systemen kunnen objecten beter doorkomen op het ene dan wel op het andere systeem. Te denken valt hier aan Racon signalen en objecten in een bui. Voorts kan een vergelijking van beide radarsystemen een betere interpretatie geven van de verkregen gegevens uit de systemen.

Het Tuchtcollege adviseert brugteams wanneer het schip is uitgerust met een X-band en S-band gebruik te maken van beide radar systemen. Door de verschillende eigenschappen van beide systemen kunnen objecten beter doorkomen op het ene dan wel op het andere systeem. Te denken valt hier aan Racon signalen en objecten in een bui. Voorts kan een vergelijking van beide radarsystemen een betere interpretatie geven van de verkregen gegevens uit de systemen.

Tanker [1]

De kennis van radars / AIS /ECDIS en hun integratie moet worden verbeterd. AIS blijft zichtbaar op radars die op stand-by staan.

Baggerschip [1]

Een kaart voor het gebruik als navigatiemiddel is enkel geldig als navigatiemiddel indien deze uitgegeven is door of namens een autoriteit, hydrografische dienst of andere relevante officiële instantie. Elk middel om kaarten te tonen kan ter ondersteuning van de navigatie dienen, maar zal nimmer als primair middel voor navigatie (zoals bedoeld in Solas Ch V, reg 19-2.1.4) dienen.