zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Uitvoeren van de werkzaamheden > Werkzaamheden aan dek

terug naar het overzicht

Multi Purpose General Cargo schip < 3000 gt [1]

Aanbeveling verdient het om in de veiligheidsprotocollen expliciet te vermelden en in de safety meetings onder de aandacht te brengen dat werkzaamheden op/vanaf niet aan alle zijden afgezette luiken veiligheidsrisico’s meebrengen en op een hoogte van meer dan 2,5 meter vallen onder het begrip ‘werkzaamheden op hoogte’, waarvoor veiligheidsvoorschriften gelden. Vanuit een oogpunt van veiligheid kan het toezicht op het laden (daarom) het beste plaatsvinden vanaf de luikenwagen. Als dat praktisch niet goed uitvoerbaar is en er om die reden gebruik wordt gemaakt van de ruimte op de (gestapelde) luiken is een valbeveiliging vereist.

Sleepvaart en supply vaart [3]

Bij risicovolle activiteiten zoals het opspoelen van een sleepdraad dient te allen tijde visueel contact te worden gehouden vanaf de brug met de bemanningsleden aan dek. Zicht belemmerende objecten dienen zoveel mogelijk verwijderd of weggedraaid te worden. Resterende blinde hoeken die het werk op de brug bemoeilijken, worden met behulp van camera’s opgelost.

De leidinggevende persoon aan dek dient het algehele overzicht aan dek te houden en te communiceren met de brug.

Bij eenmansbediening op de brug wordt de winch bij het opspoelen bij voorkeur aan dek bediend zodat de kapitein zich op het manoeuvreren kan richten.