zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Het voorkomen van ongevallen en schade > Social life on board / MLC (Maritime Labour Convention)

terug naar het overzicht

Multi Purpose General Cargo schip < 3000 gt [1]

Het wettelijk verbod om onder invloed van alcohol taken aan boord uit te oefenen in verband met de veiligheid en beveiliging van het schip en de bescherming van het mariene milieu moet worden nageleefd. Het verdient aanbeveling dat rederijen een beleid hanteren waarbij alcoholgebruik aan boord ook buiten de uitvoering van deze taken niet of slechts in zeer beperkte mate is toegestaan.