zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Scheepscategorie├źn > Sleepvaart en supply vaart

terug naar het overzicht

Bouw, inrichting en uitrusting van het schip

Overig [1]

Bij risicovolle activiteiten zoals het opspoelen van een sleepdraad dient te allen tijde visueel contact te worden gehouden vanaf de brug met de bemanningsleden aan dek. Zicht belemmerende objecten dienen zoveel mogelijk verwijderd of weggedraaid te worden. Resterende blinde hoeken die het werk op de brug bemoeilijken, worden met behulp van camera’s opgelost.

Het voorkomen van ongevallen en schade

Familiarisatie [1]

Familiarisatie is niet slechts een formaliteit maar moet daadwerkelijk inhoud hebben.

Voorbereiding op werkzaamheden [5]

Risicovolle activiteiten zoals het opspoelen van een nieuwe sleepdraad worden altijd onderworpen aan een Job Safety Analysis, gevolgd door een Risk Assessment, een eventuele Last Minute Risk Assessment en een Toolbox talk. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: de leiding (algeheel en terplekke), taakverdeling, communicatie, visueel contact, no-go area’s en afspraken over wanneer een operatie wordt stop gezet. Tijdens activiteiten met (sleep)draden onder spanning dienen van te voren de snap-back zones te zijn gedefinieerd.

Als er maatregelen, procedures en uitrusting beschikbaar zijn aan boord voor een bepaalde activiteit dan dienen deze te worden gebruikt.

Risicovolle activiteiten, zoals het losmaken van een drijvende leiding van een anker om aan een zandzuiger gekoppeld te worden, worden altijd onderworpen aan een Job Safety Analysis, gevolgd door een Risk Assessment, een eventuele Last Minute Risk Assessment en een toolbox meeting. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: leiding (algeheel en terplekke), taakverdeling, communicatie, visueel contact, no-go area’s (snap back zones) en afspraken over wanneer een operatie wordt stopgezet.

Indien opdrachtgever en opdrachtnemer verschillende safety cases kennen, geldt bij de uitvoering van de opdracht de zwaarste safety case.

Familiarisatie is niet slechts een formaliteit maar moet daadwerkelijk inhoud hebben.

Risk assessment [2]

Risicovolle activiteiten zoals het opspoelen van een nieuwe sleepdraad worden altijd onderworpen aan een Job Safety Analysis, gevolgd door een Risk Assessment, een eventuele Last Minute Risk Assessment en een Toolbox talk. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: de leiding (algeheel en terplekke), taakverdeling, communicatie, visueel contact, no-go area’s en afspraken over wanneer een operatie wordt stop gezet. Tijdens activiteiten met (sleep)draden onder spanning dienen van te voren de snap-back zones te zijn gedefinieerd.

Risicovolle activiteiten, zoals het losmaken van een drijvende leiding van een anker om aan een zandzuiger gekoppeld te worden, worden altijd onderworpen aan een Job Safety Analysis, gevolgd door een Risk Assessment, een eventuele Last Minute Risk Assessment en een toolbox meeting. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: leiding (algeheel en terplekke), taakverdeling, communicatie, visueel contact, no-go area’s (snap back zones) en afspraken over wanneer een operatie wordt stopgezet.

Navigatie

Rol Kapitein [2]

Bij eenmansbediening op de brug wordt de winch bij het opspoelen bij voorkeur aan dek bediend zodat de kapitein zich op het manoeuvreren kan richten.

Indien opdrachtgever en opdrachtnemer verschillende safety cases kennen, geldt bij de uitvoering van de opdracht de zwaarste safety case.

Reisplanning & voorbereiding [1]

Het verdient aanbeveling dat rederijen in hun standaardformulieren voor de reisvoorbereiding in een apart kader vragen over de minimale doorvaarthoogten van bruggen e.d., de actuele airdraft  van het schip en clearance opnemen voor het veilig onderdoor kunnen varen daarvan.

Wachtlopen [1]

Goed Bridge Resource Management brengt met zich mee dat met iedereen dezelfde navigatie informatie wordt gedeeld, zodat voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is. Verder dient te worden voorkomen dat de brugbezetting wordt afgeleid door bezoekers.

Uitvoeren van de werkzaamheden

Toolboxmeeting [2]

Risicovolle activiteiten zoals het opspoelen van een nieuwe sleepdraad worden altijd onderworpen aan een Job Safety Analysis, gevolgd door een Risk Assessment, een eventuele Last Minute Risk Assessment en een Toolbox talk. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: de leiding (algeheel en terplekke), taakverdeling, communicatie, visueel contact, no-go area’s en afspraken over wanneer een operatie wordt stop gezet. Tijdens activiteiten met (sleep)draden onder spanning dienen van te voren de snap-back zones te zijn gedefinieerd.

Risicovolle activiteiten, zoals het losmaken van een drijvende leiding van een anker om aan een zandzuiger gekoppeld te worden, worden altijd onderworpen aan een Job Safety Analysis, gevolgd door een Risk Assessment, een eventuele Last Minute Risk Assessment en een toolbox meeting. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: leiding (algeheel en terplekke), taakverdeling, communicatie, visueel contact, no-go area’s (snap back zones) en afspraken over wanneer een operatie wordt stopgezet.

Werkzaamheden aan dek [3]

Bij risicovolle activiteiten zoals het opspoelen van een sleepdraad dient te allen tijde visueel contact te worden gehouden vanaf de brug met de bemanningsleden aan dek. Zicht belemmerende objecten dienen zoveel mogelijk verwijderd of weggedraaid te worden. Resterende blinde hoeken die het werk op de brug bemoeilijken, worden met behulp van camera’s opgelost.

De leidinggevende persoon aan dek dient het algehele overzicht aan dek te houden en te communiceren met de brug.

Bij eenmansbediening op de brug wordt de winch bij het opspoelen bij voorkeur aan dek bediend zodat de kapitein zich op het manoeuvreren kan richten.

Alarmeringen [1]

Wanneer een alarm optreedt, wordt eerst de gevaarzetting geneutraliseerd en wordt daarna het alarm bekeken en wordt met de bemanning gecommuniceerd.