zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Scheepscategorie├źn > Multi Purpose General Cargo schip < 3000 gt

terug naar het overzicht

Het voorkomen van ongevallen en schade

Opleidingen & trainingen bemanning [1]

Het verdient aanbeveling om bekendheid te vergroten met het raadplegen van de pilotgidsen die wereldwijd voor vele gebieden zijn uitgegeven en waarin expliciet wordt gewaarschuwd voor gevaren bij het aanlopen van havens – vgl. de voorschriften genoemd onder 3.2.b t/m d.

Voorbereiding op werkzaamheden [1]

Aanbeveling verdient het om in de veiligheidsprotocollen expliciet te vermelden en in de safety meetings onder de aandacht te brengen dat werkzaamheden op/vanaf niet aan alle zijden afgezette luiken veiligheidsrisico’s meebrengen en op een hoogte van meer dan 2,5 meter vallen onder het begrip ‘werkzaamheden op hoogte’, waarvoor veiligheidsvoorschriften gelden. Vanuit een oogpunt van veiligheid kan het toezicht op het laden (daarom) het beste plaatsvinden vanaf de luikenwagen. Als dat praktisch niet goed uitvoerbaar is en er om die reden gebruik wordt gemaakt van de ruimte op de (gestapelde) luiken is een valbeveiliging vereist.

Veiligheidscommissie [1]

Aanbeveling verdient het om in de veiligheidsprotocollen expliciet te vermelden en in de safety meetings onder de aandacht te brengen dat werkzaamheden op/vanaf niet aan alle zijden afgezette luiken veiligheidsrisico’s meebrengen en op een hoogte van meer dan 2,5 meter vallen onder het begrip ‘werkzaamheden op hoogte’, waarvoor veiligheidsvoorschriften gelden. Vanuit een oogpunt van veiligheid kan het toezicht op het laden (daarom) het beste plaatsvinden vanaf de luikenwagen. Als dat praktisch niet goed uitvoerbaar is en er om die reden gebruik wordt gemaakt van de ruimte op de (gestapelde) luiken is een valbeveiliging vereist.

Medische zaken/ alcohol & drugs gebruik [1]

Veiligheid van het schip en zijn bemanning vereist sociale veiligheid aan boord. Rederijen moeten voorzien in de mogelijkheid voor bemanningsleden om klachten, zo nodig buiten de kapitein om, te melden bij een vertrouwenspersoon of de Inspectie en moeten de bemanningsleden van deze mogelijkheid op de hoogte stellen, zoals voorgeschreven in Standard A5.1.5 On-board complaint procedures van de Maritime Labour Convention. Het verdient aanbeveling deze klachtenprocedure zichtbaar op te hangen in voor alle bemanningsleden bereikbare plaatsen aan boord.

Social life on board / MLC (Maritime Labour Convention) [1]

Het wettelijk verbod om onder invloed van alcohol taken aan boord uit te oefenen in verband met de veiligheid en beveiliging van het schip en de bescherming van het mariene milieu moet worden nageleefd. Het verdient aanbeveling dat rederijen een beleid hanteren waarbij alcoholgebruik aan boord ook buiten de uitvoering van deze taken niet of slechts in zeer beperkte mate is toegestaan.

Navigatie

Rol Kapitein [1]

Er dient een heldere instructie te zijn dat bij elke reis de instellingen van de ECDIS (i) moeten worden afgesteld op de nieuwe/actuele reis en (ii) moeten worden gecontroleerd.

Reisplanning & voorbereiding [2]

Het verdient aanbeveling om bekendheid te vergroten met het raadplegen van de pilotgidsen die wereldwijd voor vele gebieden zijn uitgegeven en waarin expliciet wordt gewaarschuwd voor gevaren bij het aanlopen van havens – vgl. de voorschriften genoemd onder 3.2.b t/m d.

Er dient een heldere instructie te zijn dat bij elke reis de instellingen van de ECDIS (i) moeten worden afgesteld op de nieuwe/actuele reis en (ii) moeten worden gecontroleerd.

Gebruik van (elektronische) navigatiemiddelen [1]

Naar aanleiding van de onderhavige aanvaring noteert het Tuchtcollege als aandachtspunt dat bij het varen met een relatief lage snelheid in een druk vaargebied vooral ook moet worden gelet op achterop komend scheepvaartverkeer. Het verdient daarbij aanbeveling om de radar in te stellen op “radar center” (en niet op “radar off center”), om op die manier goed zicht achter het schip te houden.

Wachtlopen [1]

Naar aanleiding van de onderhavige aanvaring noteert het Tuchtcollege als aandachtspunt dat bij het varen met een relatief lage snelheid in een druk vaargebied vooral ook moet worden gelet op achterop komend scheepvaartverkeer. Het verdient daarbij aanbeveling om de radar in te stellen op “radar center” (en niet op “radar off center”), om op die manier goed zicht achter het schip te houden.

Uitvoeren van de werkzaamheden

Werkzaamheden aan dek [1]

Aanbeveling verdient het om in de veiligheidsprotocollen expliciet te vermelden en in de safety meetings onder de aandacht te brengen dat werkzaamheden op/vanaf niet aan alle zijden afgezette luiken veiligheidsrisico’s meebrengen en op een hoogte van meer dan 2,5 meter vallen onder het begrip ‘werkzaamheden op hoogte’, waarvoor veiligheidsvoorschriften gelden. Vanuit een oogpunt van veiligheid kan het toezicht op het laden (daarom) het beste plaatsvinden vanaf de luikenwagen. Als dat praktisch niet goed uitvoerbaar is en er om die reden gebruik wordt gemaakt van de ruimte op de (gestapelde) luiken is een valbeveiliging vereist.

Het beladen/ lossen [1]

Aanbeveling verdient het om in de veiligheidsprotocollen expliciet te vermelden en in de safety meetings onder de aandacht te brengen dat werkzaamheden op/vanaf niet aan alle zijden afgezette luiken veiligheidsrisico’s meebrengen en op een hoogte van meer dan 2,5 meter vallen onder het begrip ‘werkzaamheden op hoogte’, waarvoor veiligheidsvoorschriften gelden. Vanuit een oogpunt van veiligheid kan het toezicht op het laden (daarom) het beste plaatsvinden vanaf de luikenwagen. Als dat praktisch niet goed uitvoerbaar is en er om die reden gebruik wordt gemaakt van de ruimte op de (gestapelde) luiken is een valbeveiliging vereist.

Gebruik MOB boot [1]

Bij gebruik van een reddingsboot/MOB-boot dient men er op bedacht te zijn dat de boot conform SOLAS is uitgerust met kompas, reddingsvesten, radar-reflector, zaklantaarn, medicijntrommel, hoosvat etc.

In de praktijk wordt deze inventaris vaak buiten de open MOB-boot bewaard ter bescherming tegen weersinvloeden. Deze inventaris dient echter bij elk gebruik wèl meegenomen te worden.