zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Scheepscategorieën > Containerschip – continentaal (feeder)

terug naar het overzicht

Bouw, inrichting en uitrusting van het schip

Stabiliteit [2]

Zoals ook de Inspecteur en de raadsman naar voren hebben gebracht bevat het computerprogramma aan boord geen module die de sterkte van het sjorsysteem toetst in gevallen waarbij de individuele gewichten in de stacks afwijken van de container lashing plans. Het zou de controle op de naleving van het CSM een stuk eenvoudiger maken indien containerschepen daarmee wel worden uitgerust.

Belangrijke eisen dienen in een CSM op duidelijker wijze te worden vermeld dan als “Note” in een klein kader op 2 van de 3 container lashing plans.

Het voorkomen van ongevallen en schade

Lading voorbereiding = stuwplan / stabiliteit / sjorrings (CSM) [1]

De eerste stuurman dient in de haven geen wacht aan dek te lopen maar dient zich geheel op de belading te concentreren. Reders dienen dat te faciliteren.

Navigatie

Wachtlopen [2]

De eerste stuurman dient in de haven geen wacht aan dek te lopen maar dient zich geheel op de belading te concentreren. Reders dienen dat te faciliteren.

Het verdient aanbeveling dat officieren aan dek met elkaar informatie delen, in dit geval over de specifieke eisen die het CSM stelt aan de wijze van stuwen en sjorren.

Uitvoeren van de werkzaamheden

Het beladen/ lossen [2]

De eerste stuurman dient in de haven geen wacht aan dek te lopen maar dient zich geheel op de belading te concentreren. Reders dienen dat te faciliteren.

Het verdient aanbeveling dat officieren aan dek met elkaar informatie delen, in dit geval over de specifieke eisen die het CSM stelt aan de wijze van stuwen en sjorren.

Sjorren van de lading [2]

Zoals ook de Inspecteur en de raadsman naar voren hebben gebracht bevat het computerprogramma aan boord geen module die de sterkte van het sjorsysteem toetst in gevallen waarbij de individuele gewichten in de stacks afwijken van de container lashing plans. Het zou de controle op de naleving van het CSM een stuk eenvoudiger maken indien containerschepen daarmee wel worden uitgerust.

Belangrijke eisen dienen in een CSM op duidelijker wijze te worden vermeld dan als “Note” in een klein kader op 2 van de 3 container lashing plans.